Banner Commerciëel Vastgoed

  DGV begrijpt uw wereld van commercieel vastgoed. Zelf als vastgoedeigenaar optreden of als vastgoedbelegger.

  Rendement op de investeringen willen maken, verantwoord ondernemen en graag duurzaam vastgoed ontwikkelen en beheren.

  Snel handelen om een deal tot stand te kunnen brengen. Verzekeringen passend organiseren wat moet leiden tot een akkoordverklaring van de financier en opvolgende snelle certificaatafgifte.

  Voorbereid zijn op een veranderende verzekeringsmarkt, die steeds meer uitgesproken beleid van (grootzakelijk) verzekerden vraagt.

  Daar past een doordacht risico- en verzekeringsbeleid bij dat intern de asset managers concrete input geeft op de te maken keuzes en

  input geeft op de eisen te stellen aan uw contractpartners, denk aan externe technisch beheerders, VVE-beheerders, leveranciers, installateurs.

  Dit roept om een beleid dat juist door DGV kan worden vormgegeven.

  Inzicht in risico’s en kansen, optimaal beheersen, zichtbaar in control zijn en continu willen verbeteren, op basis van PDCA.

  Het bewaken van de samenhang van het integrale risk management met het insurance management en het legal/compliance team. Samen opereren.

  Intern als aanspreekpunt dienen voor alle kennisinhoudelijke vragen (tactische rol) en de board adviseren over tactisch/strategische (risico-)vraagstukken.

  Strategieën voorleggen, introduceren en naar behoefte implementeren binnen het risico-beleid en risicobeheersingsbeleid van uw organisatie.

  Sturingsinformatie organiseren en organisatie-breed awareness kweken voor de vastgoedrisico’s en organisatie-brede risico’s.

  Kennissessies organiseren voor uw medewerkers.

  Preventiebeleid ontwikkelen, geënt op de specifieke vastgoedrisico’s, waarbij een link gelegd wordt met externe risk engineers zoals Burghgraef & van Tiel.

  Verzekeringsprogramma’s ontwikkelen, die vervolgens bij een verzekeringsmakelaar of direct writer worden ondergebracht en waarmee nauw wordt samengewerkt; waarbij wij optreden als insurance manager van uw organisatie. Wij fungeren op dat moment als uw in-house verzekerings/preventie-afdeling; waarbij opgemerkt wordt dit dan uit te voeren voor bijvoorbeeld een beperkt aantal uren per week.

  Toch de kennis in huis en geen 40 uur per week nodig.

  Op verzoek kunnen wij ook de operationele taken van u overnemen. Denk aan schadebehandeling, verzekeringsadministratie etc.