Woningcorporaties

    Bemiddeling

    D.G.V. B.V. bemiddelt niet zelf in verzekeringen. Wij zijn geen tussenpersoon of broker.

    Wij spiegelen een grondige risico-analyse en een gedegen inzicht in de benodigdheden en wensen van u als klant aan de individuele situatie. Hiermee zijn wij in staat maatwerk te leveren voor u. Onze kennis van de nationale verzekeringsmarkt garandeert een adequate dekking tegen de best mogelijke voorwaarden. Onze kennis, ervaring en onafhankelijk advies maken het mogelijk u adequaat te adviseren. Daar zit dan ook bij uitstek onze toegevoegde waarde richting u. Voor ondermeer de brandverzekering, vaak de grootste verzekeringskostenpost, hanteren wij een analyse van de schadelast. Uitschieters, structurele schadelast worden beoordeeld en nader geanalyseerd. Is er een rode draad te ontdekken? Komt de schade steeds in een zelfde wijk voor of wordt veroorzaakt door eenzelfde huurder voor?