Bemiddeling

D.G.V. B.V. bemiddelt niet zelf in verzekeringen. Wij zijn geen tussenpersoon of broker.

Wij spiegelen een grondige risico-analyse en een gedegen inzicht in de benodigdheden en wensen van u als klant aan de individuele situatie. Hiermee zijn wij in staat maatwerk te leveren voor u. Onze kennis van de nationale verzekeringsmarkt garandeert een adequate dekking tegen de best mogelijke voorwaarden. Onze kennis, ervaring en onafhankelijk advies maken het mogelijk u adequaat te adviseren. Daar zit dan ook bij uitstek onze toegevoegde waarde richting u. Voor ondermeer de brandverzekering, vaak de grootste verzekeringskostenpost, hanteren wij een analyse van de schadelast. Uitschieters, structurele schadelast worden beoordeeld en nader geanalyseerd. Is er een rode draad te ontdekken? Komt de schade steeds in een zelfde wijk voor of wordt veroorzaakt door eenzelfde huurder voor?

DISCLAIMER > De informatie op deze website is van algemene aard en kan niet worden gezien als een persoonlijk advies. De Graaf Verzekeringsconsultancy B.V. is niet verantwoordelijk voor het gebruik en de interpretatie van deze informatie door bezoekers van deze website. Voor een persoonlijk advies kunt u contact opnemen met De Graaf Verzekeringsconsultancy B.V. Verwijzingen op deze website kunnen voeren naar andere websites en informatiebronnen welke door derden worden bijgehouden en vormgegeven en waarover De Graaf Verzekeringsconsultancy B.V. geen controle heeft. De Graaf Verzekeringsconsultancy B.V. is niet verantwoordelijk van het gebruik en de interpretatie van langs dergelijke weg verkregen informatie door bezoekers van deze website, dan wel de waarborg van privacygegevens op dergelijke websites.