mkb grootzakelijk
    Bemiddeling

    DGV bemiddelt niet in verzekeringen. DGV verkoopt geen verzekeringen.

    DGV kijkt naar de onderneming en haar risico’s op een zakelijke wijze doch met een menselijk aspect. Risico's horen bij het ondernemerschap. Ondernemen ís risico's lopen. Maar de risico’s moeten wel beheersbaar blijven. D.G.V. B.V. brengt in haar opdrachten helder in kaart wat uw voornaamste bedrijfsrisico's zijn en hoe deze het best - en op een verantwoorde én betaalbare manier - afgedekt kunnen worden. Verzekeringen kunnen daar onderdeel van uitmaken, maar ook preventie en riskmanagement. Daarnaast betrekt DGV organisatiegerichte vraagstukken die leiden tot verbeteracties en efficiency.

    Second Opinion

    D.G.V. B.V. is de specialist op het gebied van verzekeringsportefeuilles die werkt als een volstrekt onafhankelijke partij en zich richt op uw belang. Onze opdracht kan zijn het uitvoeren van een second opinion. Door middel van een heldere en open “second opinion” aanpak, kijken wij of de verzekeringsportefeuille wel optimaal het best bij uw onderneming en situatie en risicobereidheid past. We onderscheiden ons door innovatieve oplossingen en sectorkennis.