Over De Graaf Verzekeringsconsultancy

  Onno de Graaf - D.G.V. B.V.Missie

  D.G.V. B.V. biedt als consultant en registermakelaar in assurantiën een hoogwaardige dienstverlening bij het risico- en verzekeringsbeleid van uw onderneming. D.G.V. B.V. richt zich op optimalisering van bedrijfsvoering met focus op risico’s, die om wille van hun complexiteit en volatiliteit, bedrijfskundige en verzekeringstechnische expertise vergen.
  D.G.V. B.V. wil dit op betaalbare wijze aanbieden aan de klanten, door haar kennis te (ver)delen over haar relaties, waarbij een langdurige samenwerking voor ons de basis is.

  Onze werkzaamheden richten zich dus ook op organisatorische vraagstukken, die liggen op het snijvlak van risicomanagement, verzekeringsmanagement en bedrijfskunde.

  Wij leveren praktisch toepasbare oplossingen in nauwe samenwerking met de opdrachtgever. Onze kernwaarden: integriteit, verbindend partnerschap gericht op ontwikkeling, gedrevenheid, mens- en klantgerichtheid, onafhankelijkheid en creatief.

  D.G.V. B.V. kiest bewust voor een kleinere organisatie, zodat persoonlijke aandacht centraal staat.

  Ambitie

  D.G.V. B.V. ambieert om de beste consultant in haar specialisme (vastgoed) te zijn en op deze wijze een marktleiderschap te bereiken of te behouden, waarbij we uitgaan van een langetermijn-relatie.
  In de sectoren waar wij een sterke focus op hebben, gemeenten en woningcorporaties, zijn wij marktleider.
  Onze aandacht is verder gericht op de TOP MKB/Grootzakelijke markt, met een geografische focus op heel Nederland.
  D.G.V. B.V. is als consultant actief betrokken bij 422.000 sociale verhuureenheden. Dit komt overeen met een marktaandeel van bijna 22% in de woningcorporatiemarkt, exclusief in VVE’s (In Nederland zijn er in 2017 2.251.495 corporatiewoningen incl. woningen in VVE, bron: CBS Stat.Line nov 2017).

  Onze opdrachtbenadering

  Adviseren is het vak waarbij de adviseur veranderingen teweeg brengt in een organisatie waarin hij geen hiërarchische positie heeft; er is wel gezag, geen macht. Als adviseur gebruiken wij interventies: onderzoek, inzetten diverse werkvormen, gesprekken met medewerkers/managers/bestuur, werkconferenties, betrekken van klanten of andere partijen. In ons werk hebben wij respect voor de diversiteit in de organisatie.

  Op basis van onze kennis, ervaring en bewezen trackrecord doorzien wij de haalbaarheid van de (sub)doelen en kijken wij naar de volgende stap en bepalen wij de geschikte methode.
  Per opdracht bepalen wij de gewenste methode om de doelen te bereiken die wij het beste, onder de gegeven omstandigheden, kunnen gebruiken. Wij beseffen dat ons gezag voor een groot deel afhankelijk is van factoren als persoonlijkheid, overtuigingskracht en intuïtie. Wij gaan altijd na wat de diepere verwachting is van de opdracht. Wij handelen oprecht, met een open houding en een intuïtieve nieuwsgierigheid naar wat er in de organisatie speelt. Het is daarom dat de meeste organisaties ons gebruiken in de rol van most trusted advisor (vertrouweling), coach, facilitator, expert, docent, veranderaar, procesdeskundige. Wij handelen binnen een ethisch kader (zie onze integriteitsparagraaf (pdf)).