Fusie, herindeling, polisinventarisatie
    Fusie: Woningcorporaties

    In de branche van woningcorporaties valt een fusietrend en samenwerkingstrend waar te nemen. Tot 2019 wordt verwacht dat het aantal corporaties afneemt van 380 naar 300.
    Steeds vaker zetten corporaties een gezamenlijke backoffice op met behoud van de eigen identiteit.
    Of fuseren daadwerkelijk naar een nieuwe entiteit. Dat zorgt voor een drukke periode, waarin het prettig is als bijvoorbeeld de integratie en aanbesteding van de verzekeringsportefeuille door een externe onafhankelijke partij voor de corporatie wordt verzorgd. Voordeel hierbij is dat men niet bevooroordeeld is naar een van de bestaande partijen.