Beleid en beheer

Interim Insurance Manager (Verzekeringsbeleid en verzekeringsbeheer):

De Insurance Manager kan binnen uw organisatie een rol spelen op het gebied van interim management voor uw verzekeringen. Vaak is verzekerings- en risicomanagement een sluitstuk in de dagelijkse bedrijfsvoering van financiële medewerkers en managers financiën. Het ontbreekt het bedrijf simpelweg aan tijd en/of mankracht om goed naar risico’s ten opzichte van de verzekeringsportefeuille te kijken. Vaak ontstaat er pas bij schade aandacht voor dit onderwerp. Daarbij komt dat er door de beperkte tijd die voor deze verzekeringstaak vaak beschikbaar is, er met minder aandacht en kwaliteit naar de verzekeringsportefeuille gekeken kan worden. Daarnaast zijn veel organisaties vaak te klein om aan tijd een halve of hele FTE aan verzekeringen te kunnen besteden.

DISCLAIMER > De informatie op deze website is van algemene aard en kan niet worden gezien als een persoonlijk advies. De Graaf Verzekeringsconsultancy B.V. is niet verantwoordelijk voor het gebruik en de interpretatie van deze informatie door bezoekers van deze website. Voor een persoonlijk advies kunt u contact opnemen met De Graaf Verzekeringsconsultancy B.V. Verwijzingen op deze website kunnen voeren naar andere websites en informatiebronnen welke door derden worden bijgehouden en vormgegeven en waarover De Graaf Verzekeringsconsultancy B.V. geen controle heeft. De Graaf Verzekeringsconsultancy B.V. is niet verantwoordelijk van het gebruik en de interpretatie van langs dergelijke weg verkregen informatie door bezoekers van deze website, dan wel de waarborg van privacygegevens op dergelijke websites.