Woningcorporaties

    Beleid en beheer

    Interim Insurance Manager (Verzekeringsbeleid en verzekeringsbeheer):

    De Insurance Manager kan binnen uw organisatie een rol spelen op het gebied van interim management voor uw verzekeringen. Vaak is verzekerings- en risicomanagement een sluitstuk in de dagelijkse bedrijfsvoering van financiële medewerkers en managers financiën. Het ontbreekt het bedrijf simpelweg aan tijd en/of mankracht om goed naar risico’s ten opzichte van de verzekeringsportefeuille te kijken. Vaak ontstaat er pas bij schade aandacht voor dit onderwerp. Daarbij komt dat er door de beperkte tijd die voor deze verzekeringstaak vaak beschikbaar is, er met minder aandacht en kwaliteit naar de verzekeringsportefeuille gekeken kan worden. Daarnaast zijn veel organisaties vaak te klein om aan tijd een halve of hele FTE aan verzekeringen te kunnen besteden.