Woningcorporaties

    In de praktijk zijn het met name de middelgrote bedrijven en grootbedrijven die geen eigen risk/insurancemanager in huis hebben, maar vanwege hun omvang en maatschappelijke positie wel de deskundigheid in eigen huis nodig hebben. Wij bieden u de mogelijkheid om minimaal 1 dag per maand, per 4 weken, per 3 weken, per 2 weken of per week of geheel flexibel en afhankelijk van uw vraag of wens, ons in te huren om als interim-insurancemanager voor uw organisatie op te treden. Zo wordt de huidige (deeltijd-)behandelaar van de verzekeringen binnen uw organisatie ontlast, terwijl er op deeltijdbasis toch de volle en professionele aandacht voor de verzekeringsportefeuille ontstaat. Gezien onze jarenlange ervaring met bemiddelingsactiviteiten voor andere relaties in uw sector, zijn wij in staat vanuit een actuele marktsituatie de verzekeringsportefeuille van uw organisatie te beoordelen en door te vertalen naar maatwerkoplossingen. Te denken valt hierbij aan marktconforme premies en voorwaarden en eigen risico's, te stellen preventiemaatregelen door verzekeraars; hierbij behartigen wij uw belangen namens uw organisatie. Daarnaast is de Insurancemanager altijd beschikbaar bij onverhoopte (grote) calamiteiten.

    Werkzaamheden Insurance Manager: De Insurance Manager handelt schades adequaat af, brengt orde in het pakket en voert de gesprekken met verzekeraars, makelaars en schade-experts. Hij voert de onderhandelingen en kent alle ontwikkelingen in de markt. U weet dat uw eigen Insurance manager altijd uw belangen probeert veilig te stellen. Tegenover alle betrokken partijen. De kwaliteit van het verzekeringsbeheer gaat omhoog en afhankelijk van de marktsituatie zullen uw kosten (inclusief de Insurancemanager) naar beneden gaan.

    Fusies: wij treden regelmatig op als externe onafhankelijke deskundige en begeleiden het fusieproces of van A tot Z of middels deeldiensten. Hiermee professionaliseren wij de portefeuille, nemen u werk uit handen en besparen vaak voor de corporatie. Een typische win-win situatie.