Beleid en beheer
Werkzaamheden Insurance Manager

De Insurance Manager handelt schades adequaat af, brengt orde in het pakket en voert de gesprekken met verzekeraars, makelaars en schade-experts. Hij voert de onderhandelingen en kent alle ontwikkelingen in de markt. U weet dat uw eigen Insurance manager altijd uw belangen probeert veilig te stellen. Tegenover alle betrokken partijen. De kwaliteit van het verzekeringsbeheer gaat omhoog en afhankelijk van de marktsituatie zullen uw kosten (inclusief de Insurancemanager) naar beneden gaan.

DISCLAIMER > De informatie op deze website is van algemene aard en kan niet worden gezien als een persoonlijk advies. De Graaf Verzekeringsconsultancy B.V. is niet verantwoordelijk voor het gebruik en de interpretatie van deze informatie door bezoekers van deze website. Voor een persoonlijk advies kunt u contact opnemen met De Graaf Verzekeringsconsultancy B.V. Verwijzingen op deze website kunnen voeren naar andere websites en informatiebronnen welke door derden worden bijgehouden en vormgegeven en waarover De Graaf Verzekeringsconsultancy B.V. geen controle heeft. De Graaf Verzekeringsconsultancy B.V. is niet verantwoordelijk van het gebruik en de interpretatie van langs dergelijke weg verkregen informatie door bezoekers van deze website, dan wel de waarborg van privacygegevens op dergelijke websites.