Fusie, herindeling, polisinventarisatie
  Fusie: Woningcorporaties

  Een fusie is een mooie aanleiding om de synergiemogelijkheden van een nieuw centraal- of gezamenlijk inkoopbeleid voor verzekeringen op te zetten. Wij adviseren u graag bij het gehele traject: van inventarisatie en dossieronderzoek tot advies en implementatie van de noodzakelijke verzekeringen.
  Na het dossieronderzoek of polisinventarisatie (met rapportage) volgt een door ons op te stellen bestek (door u goed te keuren) welke diverse modellen en eigen risico's uit de markt vraagt, met een beschreven bijbehorend service level. Hierop volgt een selectie van de uit te nodigen marktpartijen.

  Op dit bestek kunnen marktpartijen inschrijven dan wel een quote afgeven. Wij laten alle offertes op 1 dag op uw kantoor inleveren en maken samen de gesloten enveloppen van de marktpartijen open. Door in tweevoud alles aan te laten leveren, beschikt u ook over kopieën van het aangebodene. Wel zo transparant.
  Vervolgens verwerken wij (veelal op ons eigen kantoor) deze informatie en komen na een vergelijk met rapportage met een eindvoorstel richting MT hoe de gunning in te kunnen zetten.


  Een nota verzekeringsbeleid van de nieuwe organisatie completeert het geheel.
  Wij hebben veel ervaring opgedaan in het begeleiden van het integratietraject van verzekeringsportefeuilles bij fusies. Onze kennis van de nationale verzekeringsmarkt garandeert een formulering en inkoop van adequate dekking tegen de best mogelijke voorwaarden. Onze kennis, ervaring en onafhankelijk advies maken het mogelijk u adequaat te adviseren. Daar zit dan ook bij uitstek onze toegevoegde waarde richting u.

  Door ons inzicht zijn wij in staat om dergelijke projecten optimaal te begeleiden. Gerichte rapportage stelt het bestuur of MT in de gelegenheid om overwogen en snel haar keuzes te kunnen maken.
  Van de grootste verzekeringen, zoals de brandverzekering en Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering en de Bouwverzekering (CAR), hanteren wij een analyse van de schadelast.

  Uitschieters, structurele schadelast worden beoordeeld en nader geanalyseerd. Is er een rode draad te ontdekken? Komt de schade steeds in een zelfde wijk voor of wordt deze veroorzaakt door eenzelfde huurder?
  Wellicht kan een preventie-aanpak plan helpen uw risico-profiel te verbeteren, iets waar verzekeraars ook vatbaar voor zijn. Dit kan weer helpen bij de inkoop van de verzekeringen; maar bovenal gaat het ons om de continuïteit van uw bedrijfsvoering.