DGV bemiddelt niet in verzekeringen. DGV verkoopt geen verzekeringen.

DGV kijkt naar de onderneming en haar risico’s op een zakelijke wijze doch met een menselijk aspect. Risico's horen bij het ondernemerschap. Ondernemen ís risico's lopen. Maar de risico’s moeten wel beheersbaar blijven. D.G.V. B.V. brengt in haar opdrachten helder in kaart wat uw voornaamste bedrijfsrisico's zijn en hoe deze het best - en op een verantwoorde én betaalbare manier - afgedekt kunnen worden. Verzekeringen kunnen daar onderdeel van uitmaken, maar ook preventie en riskmanagement. Daarnaast betrekt DGV organisatiegerichte vraagstukken die leiden tot verbeteracties en efficiency.

Second Opinion

D.G.V. B.V. is de specialist op het gebied van verzekeringsportefeuilles die werkt als een volstrekt onafhankelijke partij en zich richt op uw belang. Onze opdracht kan zijn het uitvoeren van een second opinion. Door middel van een heldere en open “second opinion” aanpak, kijken wij of de verzekeringsportefeuille wel optimaal het best bij uw onderneming en situatie en risicobereidheid past. We onderscheiden ons door innovatieve oplossingen en sectorkennis.

DISCLAIMER > De informatie op deze website is van algemene aard en kan niet worden gezien als een persoonlijk advies. De Graaf Verzekeringsconsultancy B.V. is niet verantwoordelijk voor het gebruik en de interpretatie van deze informatie door bezoekers van deze website. Voor een persoonlijk advies kunt u contact opnemen met De Graaf Verzekeringsconsultancy B.V. Verwijzingen op deze website kunnen voeren naar andere websites en informatiebronnen welke door derden worden bijgehouden en vormgegeven en waarover De Graaf Verzekeringsconsultancy B.V. geen controle heeft. De Graaf Verzekeringsconsultancy B.V. is niet verantwoordelijk van het gebruik en de interpretatie van langs dergelijke weg verkregen informatie door bezoekers van deze website, dan wel de waarborg van privacygegevens op dergelijke websites.