Wellicht kan een preventie-aanpak plan helpen uw risico-profiel te verbeteren, iets waar verzekeraars ook vatbaar voor zijn. Dit kan weer helpen bij de inkoop van de verzekeringen; maar bovenal gaat het ons om de continuïteit van uw bedrijfsvoering. Vanuit een conceptmatige aanpak leveren wij diverse diensten. Er zijn verschillende risico’s waaraan woningcorporaties worden blootgesteld.

Door de systematische aanpak worden de risico’s geïnventariseerd en worden oplossingen ontwikkeld om risico’s te beperken of te elimineren. U bent verzekerd van een zeer grote expertise, beproefde (schade-)protocollen en toepasbare oplossingen. Fusies: In de branche van woningcorporaties valt een fusietrend waar te nemen. Steeds vaker zetten corporaties een gezamenlijke backoffice op met behoud van de eigen identiteit.

Een mooie aanleiding om de synergiemogelijkheden van een gezamenlijke inkoopbeleid voor verzekeringen te onderzoeken. Wij adviseren u graag bij het gehele traject: van inventarisatie en dossieronderzoek tot advies en implementatie van de noodzakelijke verzekeringen. Wij hebben veel ervaring opgedaan in het begeleiden van het integratietraject van verzekeringsportefeuilles bij fusies. Door ons inzicht zijn wij in staat om dergelijke projecten optimaal te begeleiden. Gerichte rapportage stelt het bestuur of MT in de gelegenheid om overwogen en snel haar keuzes te kunnen maken.

DISCLAIMER > De informatie op deze website is van algemene aard en kan niet worden gezien als een persoonlijk advies. De Graaf Verzekeringsconsultancy B.V. is niet verantwoordelijk voor het gebruik en de interpretatie van deze informatie door bezoekers van deze website. Voor een persoonlijk advies kunt u contact opnemen met De Graaf Verzekeringsconsultancy B.V. Verwijzingen op deze website kunnen voeren naar andere websites en informatiebronnen welke door derden worden bijgehouden en vormgegeven en waarover De Graaf Verzekeringsconsultancy B.V. geen controle heeft. De Graaf Verzekeringsconsultancy B.V. is niet verantwoordelijk van het gebruik en de interpretatie van langs dergelijke weg verkregen informatie door bezoekers van deze website, dan wel de waarborg van privacygegevens op dergelijke websites.