Een mooie aanleiding om de synergiemogelijkheden van een nieuw centraal- of gezamenlijk inkoopbeleid voor verzekeringen op te zetten. Wij adviseren u graag bij het gehele traject: van inventarisatie en dossieronderzoek tot advies en implementatie van de noodzakelijke verzekeringen.
Na het dossieronderzoek of polisinventarisatie (met rapportage) volgt de volgende stap:

Of in samenspraak met u schrijven we een verzekeringsmakelaarstender uit en kiezen na een beautycontest de best performende makelaar uit die voor de verdere Europese Aanbesteding zorgdraagt;
Of we bepalen dat, gelet op onze uitvraag, het zinvol kan zijn om meerdere makelaars te laten offreren voor bepaalde verzekeringen. Wel bestaat het gevaar dat bepaalde makelaars zullen bemerken dat sommige verzekeraars geblokkeerd kunnen zijn door andere makelaars, die reeds offerte hadden opgevraagd bij een verzekeraar.

Bestek:

Wij stellen in samenspraak met u een makelaarstenderbestek op of een verzekeringsbestek op welke de diensten beschrijven waaraan de makelaar dient te voldoen respectievelijk de diverse modellen en eigen risico's uit de markt vraagt, met een beschreven bijbehorend service level. Ook stellen wij samen vooraf de indicatoren vast waarop wij de wegingsfactoren laten aansluiten. Hierop volgt het formuleren van de selectiecriteria voor de uit te nodigen marktpartijen.

Op dit bestek kunnen marktpartijen inschrijven dan wel een quote afgeven. Wij laten alle offertes op 1 dag op uw kantoor inleveren en maken samen de gesloten enveloppen van de marktpartijen open. Door in tweevoud alles aan te laten leveren, beschikt u ook over kopie├źn van het aangebodene. Wel zo transparant.
Inschrijvingen van de verzekeraars komen natuurlijk binnen bij de aangestelde verzekeringsmakelaar.

Vervolgens verwerken wij (veelal op ons eigen kantoor) deze informatie en komen na een vergelijk met rapportage met een eindvoorstel richting GMT hoe de gunning in te kunnen zetten.
Een nota verzekeringsbeleid van de nieuwe organisatie completeert het geheel.
Wij hebben veel ervaring opgedaan in het begeleiden van het integratietraject van verzekeringsportefeuilles bij herindelingen en fusies.

Onze kennis van de nationale gemeentelijke verzekeringsmarkt garandeert een formulering en inkoop van adequate dekking tegen de best mogelijke voorwaarden. Onze kennis, ervaring en onafhankelijk advies maken het mogelijk u adequaat te adviseren. Daar zit dan ook bij uitstek onze toegevoegde waarde richting u. Door ons inzicht zijn wij in staat om dergelijke projecten optimaal te begeleiden. Gerichte rapportage stelt het GMT in de gelegenheid om overwogen en snel haar keuzes te kunnen maken.
Van de grootste verzekeringen, zoals de brandverzekering en Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering en de Bouwverzekering (CAR), hanteren wij een analyse van de schadelast. Uitschieters, structurele schadelast worden beoordeeld en nader geanalyseerd. Is er een rode draad te ontdekken? Komt de schade steeds in een zelfde school/wijk voor?
Wellicht kan een preventie-aanpak plan helpen uw risico-profiel te verbeteren, iets waar verzekeraars ook vatbaar voor zijn. Dit kan weer helpen bij de inkoop van de verzekeringen; maar bovenal gaat het ons om de continuïteit van uw bedrijfsvoering.

DISCLAIMER > De informatie op deze website is van algemene aard en kan niet worden gezien als een persoonlijk advies. De Graaf Verzekeringsconsultancy B.V. is niet verantwoordelijk voor het gebruik en de interpretatie van deze informatie door bezoekers van deze website. Voor een persoonlijk advies kunt u contact opnemen met De Graaf Verzekeringsconsultancy B.V. Verwijzingen op deze website kunnen voeren naar andere websites en informatiebronnen welke door derden worden bijgehouden en vormgegeven en waarover De Graaf Verzekeringsconsultancy B.V. geen controle heeft. De Graaf Verzekeringsconsultancy B.V. is niet verantwoordelijk van het gebruik en de interpretatie van langs dergelijke weg verkregen informatie door bezoekers van deze website, dan wel de waarborg van privacygegevens op dergelijke websites.