Fusie, herindeling, polisinventarisatie
    Polisinventarisatie

    Wij analyseren eerst en rapporteren dit vervolgens aan u; onderhandelen vervolgens met uw verzekeringsmakelaars en verzekeraars over uw verzekeringscontracten. Wij schetsen oplossingen welke gericht zijn op transparantie in kosten en de kwaliteit in voorwaarden, clausules, eigen risico's en als laatste een marktconforme premie passend bij de schadelast.
    Vaak is een dossieronderzoek of polisinventarisatie de opmaat naar een verzekeringsaanbesteding. Dit kan zijn voor de individuele onderneming, maar ook in geval van een fusie of herindeling; omdat de portefeuille(s) eerst geanalyseerd dienen te worden alvorens een bestek te kunnen schrijven waarop door marktpartijen ingeschreven dan wel gequoteerd kan worden.