Gemeenten

    Europese aanbesteding
    D.G.V. B.V. begeleidt samen met de placing broker conceptmatig het gehele traject van de Europese aanbesteding. Gemeenten zijn tegenwoordig al snel verplicht om hun verzekeringscontracten te gunnen middels een Europese aanbestedingsprocedure. De expertise van D.G.V. B.V. helpt de gemeente bij het krijgen van de meest efficiënte oplossing.

    Gespecialiseerde dekking
    Bij een specialist weet u dat u goed en vertrouwd bent, dat er kennis van zaken is en we uw taal spreken. Onze grondige risico-analyses zijn onder andere gebaseerd op onze specifieke (markt)kennis van verzekerden, en eventueel schakelen we specialisten van buitenaf in waar dit nodig is. Zo komen wij tot een volledig onafhankelijke inventarisatie en presentatie van risico's.
    Deze risico's worden vervolgens aan standaard- en maatwerkdekkingen gespiegeld.