In de praktijk zijn het met name de middelgrote bedrijven en grootbedrijven die geen eigen risk/insurancemanager in huis hebben, maar vanwege hun omvang en maatschappelijke positie wel de deskundigheid in eigen huis nodig hebben.

Wij bieden u de mogelijkheid om minimaal 1 dag per maand, per 4 weken, per 3 weken, per 2 weken of per week of geheel flexibel en afhankelijk van uw vraag of wens, ons in te huren om als interim-insurancemanager voor uw organisatie op te treden.

Zo wordt de huidige (deeltijd-)behandelaar van de verzekeringen binnen uw organisatie ontlast, terwijl er op deeltijdbasis toch de volle en professionele aandacht voor de verzekeringsportefeuille ontstaat.

Gezien onze jarenlange ervaring met bemiddelingsactiviteiten voor andere relaties in uw sector, zijn wij in staat vanuit een actuele marktsituatie de verzekeringsportefeuille van uw organisatie te beoordelen en door te vertalen naar maatwerkoplossingen.

Te denken valt hierbij aan marktconforme premies en voorwaarden en eigen risico's, te stellen preventiemaatregelen door verzekeraars; hierbij behartigen wij uw belangen namens uw organisatie. Daarnaast is de Insurancemanager altijd beschikbaar bij onverhoopte (grote) calamiteiten.

Werkzaamheden Insurance Manager:
De Insurance Manager handelt schades adequaat af, brengt orde in het pakket en voert de gesprekken met verzekeraars, makelaars en schade-experts. Hij voert de onderhandelingen en kent alle ontwikkelingen in de markt. U weet dat uw eigen Insurance manager altijd uw belangen probeert veilig te stellen. Tegenover alle betrokken partijen.

De kwaliteit van het verzekeringsbeheer gaat omhoog en afhankelijk van de marktsituatie zullen uw kosten (inclusief de Insurancemanager) naar beneden gaan.

Een recente trend is het opzetten van Shared Service Centers. Hierbij werken gemeenten samen op het vlak van verzekeringen. D.G.V kan hierbij helpen en zowel voor de bemensing als voor de inkoop en bemiddeling en dagelijks beheer van de verzekeringen zorgen.

DISCLAIMER > De informatie op deze website is van algemene aard en kan niet worden gezien als een persoonlijk advies. De Graaf Verzekeringsconsultancy B.V. is niet verantwoordelijk voor het gebruik en de interpretatie van deze informatie door bezoekers van deze website. Voor een persoonlijk advies kunt u contact opnemen met De Graaf Verzekeringsconsultancy B.V. Verwijzingen op deze website kunnen voeren naar andere websites en informatiebronnen welke door derden worden bijgehouden en vormgegeven en waarover De Graaf Verzekeringsconsultancy B.V. geen controle heeft. De Graaf Verzekeringsconsultancy B.V. is niet verantwoordelijk van het gebruik en de interpretatie van langs dergelijke weg verkregen informatie door bezoekers van deze website, dan wel de waarborg van privacygegevens op dergelijke websites.