hulp bij calamiteitenhulp bij calamiteiten
    Wij hebben ruime ervaring met de dienstverlening rondom calamiteiten, van verzekeringstechnische aard- via expertise en onderzoeksbureaus- tot aan aanpalende regie op juridische ondersteuning (verzekeringsrecht/aansprakelijkheid civiel en zelfs strafrechtelijk) en zijn acuut oproepbaar in voorkomende gevallen voor partijen die doorlopend van onze diensten gebruik maken.
    DISCLAIMER > De informatie op deze website is van algemene aard en kan niet worden gezien als een persoonlijk advies. De Graaf Verzekeringsconsultancy B.V. is niet verantwoordelijk voor het gebruik en de interpretatie van deze informatie door bezoekers van deze website. Voor een persoonlijk advies kunt u contact opnemen met De Graaf Verzekeringsconsultancy B.V. Verwijzingen op deze website kunnen voeren naar andere websites en informatiebronnen welke door derden worden bijgehouden en vormgegeven en waarover De Graaf Verzekeringsconsultancy B.V. geen controle heeft. De Graaf Verzekeringsconsultancy B.V. is niet verantwoordelijk van het gebruik en de interpretatie van langs dergelijke weg verkregen informatie door bezoekers van deze website, dan wel de waarborg van privacygegevens op dergelijke websites.