Over De Graaf Verzekeringsconsultancy

    hulp bij calamiteitenhulp bij calamiteiten
    Wij hebben ruime ervaring met de dienstverlening rondom calamiteiten, van verzekeringstechnische aard- via expertise en onderzoeksbureaus- tot aan aanpalende regie op juridische ondersteuning (verzekeringsrecht/aansprakelijkheid civiel en zelfs strafrechtelijk) en zijn acuut oproepbaar in voorkomende gevallen voor partijen die doorlopend van onze diensten gebruik maken.